Tư vấn ly hôn - Có được quyền nuôi con không khi con mang họ bố trong Giấy khai sinh? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Có được quyền nuôi con không khi con mang họ bố trong Giấy khai sinh?

Tư vấn ly hôn - Có được quyền nuôi con không khi con mang họ bố trong Giấy khai sinh?

2018-04-16 08:45:52

Tư vấn ly hôn - Có được quyền nuôi con không khi con mang họ bố trong Giấy khai sinh?

Tóm tắt câu hỏi:

Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn nhưng đã có 01 con chung. Cho tôi hỏi, nếu sau này chúng tôi có đến với nhau nhưng rồi chẳng may ly hôn thì tôi có quyền nuôi con không nếu như con mang họ bố?

Luật Sư Riêng trả lời:

Theo quy định tại Điều 81 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn  được quy định như sau:

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”.

Như vậy, việc xác định người trực tiếp nuôi con - quyền nuôi con không phụ thuộc vào việc đứa con mang họ bố hay họ mẹ.

Nếu hai bạn không còn chung sống với nhau nữa thì con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Nếu con đã trên 36 tháng tuổi thì hai bạn sẽ thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.