Tư vấn ly hôn - Chồng chết tài sản xử lý như thế nào | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Chồng chết tài sản xử lý như thế nào

Tư vấn ly hôn - Chồng chết tài sản xử lý như thế nào

2018-07-15 17:15:39

Tư vấn ly hôn - Chồng chết tài sản xử lý như thế nào

Tóm tắt câu hỏi:

Chồng tôi vừa bị tai nạn giao thông và qua đời, mọi thứ đến rất bất ngờ. Chúng tôi có một con chung được 7 tuổi và có một số tài sản chung. Tôi muốn hỏi là việc phân chia tài sản của vợ chồng tôi sẽ được giải quyết ra sao? Tôi xin cảm ơn!

Luật Sư Riêng trả lời:

Căn cứ Điều 66 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định về việc giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chếthoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thì khi chồng bạn mất, tài sản của vợ chồng bạn sẽ được giải quyết như sau:

Thứ nhất, Bạn có quyền quản lý tài sản của 02 vợ chồng bạn, trừ trường hợp chồng bạn có để lại di chúc và trong di chúc chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế khác thỏa thuận cử người khác quản lý. Những người được thừa kế theo pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 676 Bộ luật dân sự.

Thứ hai, trong trường hợp có yêu cầu về việc phân chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng bạn sẽ được chia đôi nếu trước đây 2 bạn không có thỏa thuận gì khác. Phần tài sản thuộc quyền sở hữu của chồng bạn sẽ được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. Vì con bạn mới được 7 tuổi nên bạn có quyền quản lý phần di sản mà con bạn nhận được khi chia.