Tư vấn ly hôn - Chia tài sản trong trường hợp chồng là người nước ngoài | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Chia tài sản trong trường hợp chồng là người nước ngoài

Tư vấn ly hôn - Chia tài sản trong trường hợp chồng là người nước ngoài

2018-04-06 05:02:29

Tư vấn ly hôn - Chia tài sản trong trường hợp chồng là người nước ngoài

Tư vấn ly hôn - Chia tài sản trong trường hợp chồng là người nước ngoài

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là người Việt Nam, chồng tôi người Hàn Quốc. Năm 2013, chồng tôi có mua một mảnh đất nhưng vì chồng tôi là người nước ngoài, không được đứng tên nên mảnh đất đó hiện đứng tên tôi.  Đầu năm 2015 chồng tôi mua một căn hộ chung cư và tôi lại tiếp tục đứng tên. Tôi muốn hỏi nếu vợ chồng tôi ly hôn thì những tài sản trên (bao gồm đất và căn hộ) sẽ được phân chia như thế nào và nếu sau khi chồng tôi nhập khẩu vào hộ khẩu của tôi thì chồng tôi có được hưởng tài sản của tôi như là tài sản chung của vợ chồng hay không ?

Luật Sư Riêng trả lời:

Cơ sở pháp lý: Căn cứ Điều 33 Luật hôn nhân gia đình 2014

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.” Do đó,

Thứ nhất, có thể thấy các tài sản là nhà và đất đều được hình thành trong thời kì hôn nhân nên được coi là tài sản chung vợ chồng mà không căn cứ vào việc ai đứng tên trên giấy tờ sở hữu .

Thứ hai, về phân chia tài sản khi ly hôn. Trước hết, bạn và chồng bạn có thể thỏa thuận về việc chia tài sản. Trường hợp không thỏa thuận được hoặc thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì tòa sẽ giải quyết theo nguyên tắc sau:

-      Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, nhưng có tính đến các yếu tố: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.

-      Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

-      Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

-      Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng

Thứ ba, Bạn và chồng bạn kết hôn có giấy chứng nhận kết hôn – giấy tờ pháp lý cao nhất thế hiện mối quan hệ hôn nhân của 2 vợ chồng. Dù chồng bạn nhập hoặc không nhập hộ khẩu thì mối quan hệ này vẫn tồn tại. Bởi vậy, việc nhập hộ khẩu không làm thay đổi giá trị pháp lý của khối tài sản chung khi hai người đang tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp.