Tư vấn ly hôn - Cha mẹ ly hôn, con có được chia tài sản không? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Cha mẹ ly hôn, con có được chia tài sản không?

Tư vấn ly hôn - Cha mẹ ly hôn, con có được chia tài sản không?

2018-03-30 03:13:09

Tư vấn ly hôn - Cha mẹ ly hôn, con có được chia tài sản không?

Tóm tắt câu hỏi:

Ba mẹ tôi kết hôn và có 3 con chung. Năm 2015 ba tôi quyết định xây nhà cho anh trai cả của tôi vì anh đã có nhiều đóng góp cho gia đình, tuy nhiên ngôi nhà không đứng tên anh. Hiện nay, ba má tôi ly hôn và đòi chia ngôi nhà này. Tôi muốn hỏi là trong trường hợp này thì anh tôi có được xem xét công sức đóng góp tạo lập nên khối tài sản này hay không?.

Luật Sư Riêng trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì chưa có giấy tờ chứng minh về việc bố mẹ chuyển nhượng/tặng cho người anh cả; nhà đất cũng không đứng tên của anh trai bạn do đó, có căn cứ cho thấy ngôi nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của bố mẹ bạn và là tài sản chung của bố mẹ bạn.

Theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình 2014 về nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau:

- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

- Đồng thời, việc chia tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Như vậy, nếu anh bạn không thuộc trường hợp nêu trên thì Tòa án không có căn cứ xem xét để bảo vệ quyền, lợi ích của anh bạn; đồng nghĩa với việc anh bạn cũng không có căn cứ yêu cầu xem xét liên quan đến khối tài sản trên (trừ trường hợp bố mẹ bạn có thỏa thuận khác).