Tư vấn ly hôn - Bố mẹ đòi tài sản đã cho trong thời kỳ hôn nhân | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Bố mẹ đòi tài sản đã cho trong thời kỳ hôn nhân

Tư vấn ly hôn - Bố mẹ đòi tài sản đã cho trong thời kỳ hôn nhân

2018-03-30 03:20:03

Tư vấn ly hôn - Bố mẹ đòi tài sản đã cho trong thời kỳ hôn nhân

Tóm tắt câu hỏi:

Hai vợ chồng em đăng ký kết hôn năm 2010. Năm 2015, bố mẹ chồng em chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên cho vợ chồng em. Hiện nay, vợ chồng em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Em yêu cầu được chia đôi mảnh đất mỗi người một nửa, nhưng gia đình chồng em không nhất trí. Em muốn hỏi, tài sản đó có được coi là tài sản chung của vợ chồng em không?

Luật Sư Riêng trả lời:

Theo quy định tại Điều 33 của Luật hôn nhân và gia đình, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật hôn nhân và gia đình; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
 
Đối với quyền sử dụng đất, Điều 33 quy định quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Căn cứ vào quy định nêu trên và các thông tin mà bạn cung cấp thì quyền sử dụng đất đang đứng tên hai vợ chồng bạn là quyền sử dụng đất do bố mẹ chồng bạn chuyển nhượng cho hai vợ chồng bạn và là tài sản có sau khi kết hôn.

Do vậy, đó là tài sản chung của hai vợ chồng bạn. Khi ly hôn, bạn có quyền được chia đòi lại phần của mình.