Tư vấn ly hôn – Những trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn – Những trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

Tư vấn ly hôn – Những trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

2018-05-11 04:42:04

Tư vấn ly hôn – Những trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Thỏa thuận về việc phân chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Xuất phát từ những mục đích như nhằm bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp, minh bạch tài sản và giảm thiểu những tranh chấp, vợ/chồng có quyền thỏa thuận một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp vợ, chồng lại thực hiện quyền trên với mục đích khác và Pháp luật quy định việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật Sư Riêng luôn sẵn sàng hỗ trợ và lắng nghe, giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc. Hãy nhấc máy gọi số 0949.165.995 để được sử dụng dịch vụ tốt nhất.