Tư vấn ly hôn – Nhà mua bằng tiền của vợ nhưng đứng tên chồng, chia như thế nào? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn – Nhà mua bằng tiền của vợ nhưng đứng tên chồng, chia như thế nào?

Tư vấn ly hôn – Nhà mua bằng tiền của vợ nhưng đứng tên chồng, chia như thế nào?

2018-04-09 10:38:05

Tư vấn ly hôn – Nhà mua bằng tiền của vợ nhưng đứng tên chồng, chia như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Trước khi kết hôn, tôi có một căn nhà riêng. Sau khi kết hôn, do nhu cầu trong gia đình nên tôi bán căn nhà đó rồi lấy tiền mua một căn mới. Căn nhà mới do chồng tôi đứng tên. Nay vợ chồng tôi ly hôn, vậy tôi muốn hỏi căn nhà đó có phải chia cho chồng tôi không.

Luật Sư Riêng tư vấn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014, quy định: Khi ly hôn, nếu không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Mặc dù căn nhà được mua bằng tiền bán căn nhà riêng của bạn, hai vợ chồng cũng không có thỏa thuận đây là tài sản chung. Tuy nhiên, việc bạn để chồng đứng tên chủ sở hữu căn nhà có thể hiểu rằng bạn chấp nhận căn nhà trên thuộc sở hữu của cả chồng bạn, đây không còn là tài sản riêng của bạn mà trở thành tài sản chung của hai vợ chồng.

Đồng thời, bạn cho rằng đây là tài sản riêng của mình thì phải đưa ra căn cứ để chứng minh nếu bạn không chứng minh được căn nhà đó là tài sản riêng của mình thì theo quy định của pháp luật, tài sản đó được coi là tài sản chung và khi ly hôn, bạn sẽ được nhận một phần tài sản từ khối tài sản chung đó.