Tư vấn ly hôn – Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn – Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Tư vấn ly hôn – Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

2018-03-30 03:03:05

Tư vấn ly hôn – Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định:

-       Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận;

-       Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó;

-       Nếu không thỏa thuận được hoặc nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết căn cứ theo quy định pháp luật và dựa trên nguyên tắc cơ bản sau:

1. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

3. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật hôn nhân gia đình.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Một số ý kiến của Luật Sư Riêng về vấn đề phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn trên thực tế:

1. Hiện nay ở một số nơi quyền lợi của người phụ nữ khi ly hôn chưa được đảm bảo, một bộ phận cá nhân hiện nay vẫn còn nặng về tư tưởng "của chồng, công vợ" nên cho rằng phụ nữ ở nhà chăm sóc chồng con, làm nông nghiệp thì không hoặc đóng góp ít hơn nên khi ly hôn, quyền tài sản của mình không được đảm bảo. Do đó, khi xác định công sức đóng góp của mỗi bên trong việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản chung của vợ chồng, đặc biệt cần quan tâm đến công sức đóng góp của người phụ nữ nhất là phụ nữ ở nông thôn, phụ nữ ở nhà làm công việc nội trợ.

2. Việc giải quyết ly hôn cần tạo điều kiện cho mỗi bên có chỗ ở ổn định, nhất là đối với vợ, các con chưa thành niên và bất kỳ trong trường hợp nào cũng không thể để vợ con không có chỗ ở.

3. Hiện nay thường phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất do cha mẹ bên vợ hoặc chồng đã giao cho vợ chồng chiếm hữu, sử dụng, sau đó trong quá trình chiếm hữu, sử dụng vợ, chồng có xây cất nhà trên đất. Đây là những loại việc tương đối phổ biến hiện nay nên mỗi cá nhân đã/đang rơi vào trường hợp trên cần có đường lối phòng ngừa rủi ro để hạn chế tranh chấp sau này.

Luật Sư Riêng luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp cao để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng. Vui lòng liên hệ (028).6656.2135 để được tư vẫn miễn phí, kịp thời.