Thủ tục khởi kiện vụ án HNGĐ | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG

Thủ tục khởi kiện vụ án HNGĐ

2018-11-21 01:12:40

Thủ tục khởi kiện vụ án HNGĐ

Khi mục đích hôn nhân không đạt được, một hoặc các bên trong quan hệ hôn nhân có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xem xét giải quyết yêu cầu ly hôn của mình.

Luật Sư Riêng hướng dẫn Thủ tục ly hôn - thủ tục khởi kiện vụ án về Hôn nhân gia đình như sau: 

Bước 1. Xác định tranh chấp, yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Các tranh chấp ly hôn về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

1. Ly hôn, dành quyền nuôi con, phân chia tài sản sau khi ly hôn;

2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

5. Tranh chấp về cấp dưỡng;

6. Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

7. Giành quyền nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật;

8. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình sau thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

1. Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

2. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, phân chia tài sản; 

3. Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;

4. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;

5. Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

6. Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình;

7. Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án;

8. Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình;

9. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

10. Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;

11. Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

-      Đơn khởi kiện (Nếu hai người thuận tình ly hôn thì đơn ly hôn do cả hai vợ chồng cùng ký);

-      CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu (bản sao có chứng thực);

-      Giấy đăng ký kết hôn (bản sao có chứng thực);

-      Giấy khai sinh con, nếu có con (bản sao có chứng thực);

-      Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp tài sản

-      Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao)

Bước 3: Nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án.

Luật Sư Riêng tư vấn quy định và thủ tục nộp hồ sơ khởi kiện tại tòa án:

-      Nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc Nộp đơn khởi kiện tới Tòa án qua đường bưu điện;

-      Vấn đề nộp tiền tạm ứng án phí.

Bước 4: Thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Tòa án ra thông báo thụ lý vụ án

Luật Sư Riêng tư vấn quy định pháp luật cho đương sự về:

-       Tư vấn các vấn đề pháp lý, đảm bảo qyền lợi cho đương sự;

-       Hòa giải tại Tòa án;

-      Viết Bản tự khai;

-      Tham gia phiên Tòa khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử;

-      Các vấn đề khác liên quan đến vụ án về Hôn nhân gia đình.

LUẬT SƯ TƯ VẤN LY HÔN 

Địa chỉ: 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0949 165 995 - 0949 108 800

Email: luatsulyhon@luatsurieng.net