Thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn. | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

2019-08-22 07:05:24

Thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Tóm tắt câu hỏi:

Em và chồng em có hộ khẩu thường trú tại 2 tỉnh khác nhau. Bọn em đăng ký kết hôn tại quê của chồng. Bây giờ bọn em muốn ly hôn, vậy Luật sư cho Em hỏi Toà án nào có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của bọn em?

Tham khảo:

Theo khoản 2 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn là một trong những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Cụ thể:
“Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:
………………….
b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này”.


Cũng theo điểm h khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:“Tòa án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn”.


Như vậy, trong trường hợp của vợ chồng bạn thì thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bạn hoặc chồng bạn cư trú, làm việc.