Tài sản kê biên là tài sản đứng tên chồng của người bị thi hành án | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tài sản kê biên là tài sản đứng tên chồng của người bị thi hành án

Tài sản kê biên là tài sản đứng tên chồng của người bị thi hành án

2018-03-30 03:18:39

Tài sản kê biên là tài sản đứng tên chồng của người bị thi hành án

Tóm tắt câu hỏi:
 
Mẹ tôi có thiếu nợ một số người, tổng giá trị gần 500 triệu. Năm 2016, những người này thưa mẹ tôi ra Tòa, Tòa án buộc mẹ tôi phải trả. Do mẹ tôi không có tiền nên bị kê biên nhà ở. Nhà ở là do ba tôi đứng tên, ba tôi không biết việc mẹ tôi thiếu nợ và không liên quan tới những người chủ nợ này. Nay tôi muốn hỏi là Bản án ghi người phải thi hành án là mẹ tôi nhưng khi kê biên thì lại ghi kê biên nhà ở và thửa đất của ba và mẹ tôi như vậy thì có đúng hay không.
 
Luật Sư Riêng trả lời:
 
Việc cơ quan thi hành án kê biên nhà đất của ba bạn là đúng hay sai thì cần xem xét những yếu tố sau:
Thứ nhất, xét mục đích vay tiền của mẹ bạn:
Trường hợp mẹ bạn vay tiền để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình bạn thì bố bạn cũng phải có nghĩa vụ thực hiện việc trả nợ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Thứ hai, xét quyền sở hữu của mẹ bạn đối với căn nhà hiện chỉ đứng tên ba bạn:
Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”.
Như vậy, trường hợp tài sản chỉ đứng tên bố bạn nhưng được hình thành trong thời kỳ hôn nhân và không có căn cứ chứng minh đó là tài sản riêng của bố bạn thì đó là tài sản chung của bố mẹ bạn. Cơ quan thi hành án có quyền kê biên phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mẹ bạn để thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mẹ bạn.