Những người đồng tính có kết hôn được không? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Những người đồng tính có kết hôn được không?

Những người đồng tính có kết hôn được không?

2018-07-15 16:31:14

Những người đồng tính có kết hôn được không?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là người đồng tính nam. Tôi đã yêu và chung sống với một người gần được 1 năm. Tôi rất muốn có thể kết hôn với người bạn đời của mình. Không biết chúng tôi có cách nào để có thể đăng ký kết hôn được hay không?

Luật Sư Riêng trả lời:

Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về điều kiện kết hôn như sau:

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Trong đó, cấm kết hôn trong những trường hợp sau:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;”

Như vây, theo quy định pháp luật hiện hành kết hôn chỉ đặt ra giữa nam và nữ. Khi một người nam và một người nữa đủ các điều kiện được quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và Gia đình, đồng thời không thuộc các trường hợp cấm kết hôn, mới có thể được kết hôn.

Hiện tại, khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định “không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Như vậy, theo chúng tôi, những người đồng giới tính vẫn có thể chung sống, nhưng sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra như tranh chấp phân chia tài sản,... ) và hai bạn vẫn chưa thể đăng ký kết hôn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 0949.165.995 để được giải đáp.