Nghĩa vụ của cha, mẹ sau khi ly hôn | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Nghĩa vụ của cha, mẹ sau khi ly hôn

Nghĩa vụ của cha, mẹ sau khi ly hôn

2018-03-31 09:30:44

Nghĩa vụ của cha, mẹ sau khi ly hôn

Tư vấn ly hôn - Nghĩa vụ của cha, mẹ sau khi ly hôn    

Tóm tắt câu hỏi:

Bố mẹ cháu vừa ly hôn và anh em cháu ở với bố. Gần đây, bố cháu có quen người phụ nữ khác và không còn quan tâm tới chúng cháu, không cho tiền đóng học thậm chí còn bắt chúng cháu nghỉ học đi kiếm việc làm; có những hôm về lại đay nghiến mẹ và chửi bới chúng cháu. Cháu không muốn để cho mẹ biết chuyện này, giờ cháu nên làm gì? Mong các luật sư cho cháu lời khuyên.

Luật Sư Riêng trả lời:

-   Căn cứ vào khoản 1 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

-  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 85 Luật hôn nhân gia đình 2014

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:  

“Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con”

-  Căn cứ Điều 86 luật hôn nhân gia đình 2014

"Người có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

1. Cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên”.

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Trong trường hợp cha cháu có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 Luật này thì cha cháu có thể sẽ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên. Cụ thể, tùy từng trường hợp, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, mẹ cháu và người thân thích trong gia đình cháu (ông, bà, cô, gì, chú, bác,…) được pháp luật trao quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha cháu nếu cha cháu có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Chúng tôi nghĩ cháu nên trình bày sự việc với mẹ cháu hoặc người thân thích trong gia đình để có hướng xử lý phù hợp.

Luật sư ly hôn