Mẫu đơn xin ly hôn bản mới nhất 2018 - Luật Sư Riêng | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Mẫu đơn xin ly hôn bản mới nhất 2018 - Luật Sư Riêng

Mẫu đơn xin ly hôn bản mới nhất 2018 - Luật Sư Riêng

2018-05-03 16:17:20

Mẫu đơn xin ly hôn bản mới nhất 2018 - Luật Sư Riêng

Theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình thì đơn xin ly hôn phải có các nội dung chính sau: Thỏa thuận về việc phân chia tài sản, thỏa thuận về việc nuôi con, trợ cấp... Luật Sư Riêng đưa ra mẫu đơn xin ly hôn để quý khách hàng tham khảo:

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:

+   Phần nội dung đơn ly hôn: Nguyên đơn có quyền ghi nhận lại toàn bộ thời gian, quá trình chung sống giữa hai vợ chồng như: Lý do xin ly hôn (Ngoại tình/cờ bạc/bạo hành gia đình....), mâu thuẫn phát sinh? đã ly thân hay chưa ? thời gian sống ly thân là từ bao giờ đến bao giờ ....

+   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có. Nếu không thỏa thuận được việc nuôi con thì ghi: Hai bên không thỏa thuận được quyền nuôi con, đề nghị tòa án căn cứ theo các quy định pháp lý hiện hành và phân chia quyền nuôi con và cấp dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

+   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ... và nếu không có tài sản chung ghi không có hoặc ghi tài sản chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia;

+   Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có... Hoặc ghi Nợ chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN …

Tôi tên: Nguyễn Văn A         năm sinh: ..........................

CMND (Hộ chiếu) số: ............  ngày cấp: .../..../... và nơi cấp: ….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) Xóm..., xã..., huyện..., tỉnh...

Xin được ly hôn với: Bà Nguyễn Thị B   năm sinh  ......

CMND (Hộ chiếu) số: .......... ngày cấp.../.../... và nơi cấp:...

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) Xóm..., xã..., huyện..., tỉnh...

Nội dung xin ly hôn: 

(Các bên trình bày theo hoàn cảnh và lý do thực tế của mình, Luật Sư Riêng đưa ví dụ tham khảo),

Ngày....tháng....năm..., Tôi có kết hôn với bà Nguyễn Thị B và chung sống với nhau hạnh phúc. Tuy nhiên, đến năm ... thì Bà Nguyễn Thị B có hành vi ngoại tình với một người đàn ông và bỏ bê công việc gia đình, không lo chăm sóc con cái. Mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên giải và vợ tôi có hứa sẽ thay đổi, tuy nhiên Vợ tôi không thay đổi, việc nhà một mình tôi lo lắng, quán xuyến, đẫn đến gia đình thường xuyên mâu thuẫn. Ngày...tháng...năm... , Tôi và vợ tôi đã chính thức sống ly thân đến nay đã tròn.....năm. Nhận thấy, tình cảm vợ chồng đã hết, đời sống chung không thể hòa hợp, nay tôi làm đơn này đề nghị Tòa án nhân dân Quận/huyện...giải quyết cho chúng tôi ly hôn.

Về con chung:

(Ghi thông tin con chung và thỏa thuận quyền nuôi con và trợ cấp cho con nếu có), Luật Sư Riêng đưa ra một ví dụ cụ thể để khách hàng tham khảo.

Chúng tôi có một con chung:

1. Cháu: Nguyễn Văn C   Sinh năm:....

Số CMTND: ............. Ngày cấp:.../.../20... Nơi cấp: Công an tỉnh:...

Nghề nghiệp: Công nhân tại…….

Chúng tôi thỏa thuận sau khi ly hôn Cháu Nguyễn Văn C sẽ ở sinh sống cùng với Mẹ, hàng tháng Tôi sẽ trợ cấp cho cháu một khoản tiền là:.....VNĐ (bằng chữ.............đồng) đến khi cháu tròn 18 tuổi.

Về tài sản chung:

(Các bên có quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản hoặc yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật nếu như không thể đạt được thỏa thuận). Luật Sư Riêng đưa ra một ví dụ.

Trong trường hợp đạt được thỏa thuận: Tài sản chung, riêng do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia.

Nếu không có tài sản: "Không có tài sản và không yêu cầu tòa án phân chia"

Trong trường hợp có tài sản không thỏa thuận được: Các bên liệt kê Tài sản chung của hai vợi chồng và ghi rõ yêu cầu tòa án phân chia theo đúng quy định của pháp luật.

.................. Ngày ........... tháng........... năm........

Người làm đơn

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)