Điều kiện đăng ký kết hôn | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG

Điều kiện đăng ký kết hôn

2018-05-10 04:23:24

Điều kiện đăng ký kết hôn

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và bạn gái tôi chung sống như vợ chồng đã gần 02 năm nay. Trước đây cô ấy đã có 01 đời chồng và hai người chung sống không hạnh phúc nên chia tay mỗi người một cuộc sống riêng, tuy nhiên họ chưa làm thủ tục ly hôn. Hiện nay, tôi muốn đăng ký kết hôn với cô ấy như vậy tôi phải làm sao.

Luật Sư Riêng:

Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về điều kiện kết hôn quy định nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau:

- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

- Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này trong đó:

Điểm c, K2 Điều 5 quy định: Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ".

Như vậy, bạn muốn đăng ký kết hôn với vợ bạn thì vợ bạn phải thực hiện thủ tục ly hôn với người chồng cũ thì mới đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật.