Đi nghĩa vụ vợ ở nhà bỏ chồng theo người đàn ông khác | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Đi nghĩa vụ vợ ở nhà bỏ chồng theo người đàn ông khác

Đi nghĩa vụ vợ ở nhà bỏ chồng theo người đàn ông khác

2018-11-25 09:44:48

Đi nghĩa vụ vợ ở nhà bỏ chồng theo người đàn ông khác

Tóm tắt câu hỏi:

Do chúng tôi không đủ tuổi để đăng ký kết hôn nên chỉ làm đám cưới và chung sống với nhau như vợ chồng được gần 2 năm. Sau khi tôi đi nghĩa vụ quân sự thì vợ tôi bỏ đi theo người đàn ông khác. Bố mẹ hai bên có khuyên can cô ấy nhưng cô ấy quyết bỏ nhà ra đi. Bố mẹ tôi có đề nghị cô ấy về để giải quyết nhưng cô ấy cũng không đồng ý. Tôi muốn hỏi bây giờ tôi phải làm như thế nào?

Luật Sư Riêng trả lời:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng. Khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý”.

Như vậy, đối chiếu các quy định trên do các bạn không tiến hành đăng kí kết hôn theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình nên quan hệ vợ chồng giữa hai người không có giá trị pháp lý mặc dù cả hai đã làm đám cưới và chung sống với nhau như vợ chồng.
 
 
Hậu quả sẽ được giải quyết theo quy định đối với trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:
1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn”.

Khoản 2 Điều 53 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này”.
 
Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình cũng quy định: “Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn (không phân biệt có vi phạm điều kiện kết hôn hay không) và có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý, giải quyết và áp dụng Điều 9 và Điều 14 của Luật hôn nhân và gia đình tuyên bố không công nhận quan hệ hôn nhân giữa họ. Nếu có yêu cầu Tòa án giải quyết về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con; quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật hôn nhân và gia đình”.

Bạn cần hiểu là giữa hai bạn chưa tồn tại quan hệ vợ chồng hợp pháp do đó, Cô ấy vẫn có quyền quen và kết hôn với người đàn ông khác. Đây là điều khó tránh khỏi. Bạn có thể khuyên can cô ấy và nhờ gia đình hai bên thuyết phục để cô ấy quay lại và các bạn tiến hành đăng ký kết hôn nếu nay các bạn đã đủ tuổi đăng ký kết hôn.