Bạn gái cũ có quyền yêu cầu có trách nhiệm cho con chung? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Bạn gái cũ có quyền yêu cầu có trách nhiệm cho con chung?

Bạn gái cũ có quyền yêu cầu có trách nhiệm cho con chung?

2018-12-29 09:46:00

Bạn gái cũ có quyền yêu cầu có trách nhiệm cho con chung?

Tóm tắt câu hỏi:

Trước đây tôi có quen một người. Trong quá trình quen nhau chúng tôi cũng có nhiều lần quan hệ nhưng việc tránh thai rất cẩn thận. Sau đó, chúng tôi chia tay và cô ấy đi lấy chồng, sinh con. Bỗng nhiên sau hơn 1 năm không liên lạc, cô ấy gọi điện cho tôi tâm sự, nói chuyện lại. Tôi có linh cảm đứa con đó là của tôi.  Tôi muốn hỏi nếu đó là con của tôi thì tôi có trách nhiệm như thế nào và bạn gái cũ có quyền khởi kiện bắt tôi nhận lại con, bắt tôi phải cấp dưỡng cho cháu bé không và nếu tôi muốn dành quyền nuôi con thì được không. Mong nhận phản hồi tư vấn của luật sư.

Trả lời tư vấn:  

Thứ nhất, về yêu cầu xác nhận quan hệ cha con và yêu cầu cấp dưỡng:

Nếu người bạn gái cũ muốn bạn cấp dưỡng cho con thì bạn gái bạn phải thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án xác nhận cha cho con.

Căn cứ theo quy định tại Điều 101 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp.

2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp quy định tại Điều 92 của Luật này.

Quyết định của Tòa án về xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự”.

Như vậy, sau khi cơ quan có thẩm quyền công nhận mối quan hệ cha con của bạn thì người bạn gái cũ có quyền yêu cầu bạn thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điều 107 và Điều 119 về Nghĩa vụ cấp dưỡng của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 như sau:

1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

2. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của Luật này, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật này.

Sau khi xác đinh được quan hệ cha con, người cha không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Như vậy, bạn gái của bạn có thể làm đơn yêu cầu cấp dưỡng sau khi đã có quyết định xác định cha con của Tòa án hoặc gửi đồng thời yêu cầu này khi nộp đơn xác định quan hệ cha con.  

Thứ hai, về việc yêu cầu giành quyền nuôi con:

Do bạn và bạn gái chưa đăng ký kết hôn nên tại thời điểm giành quyền nuôi con nếu chưa thực hiện thủ tục nhận cha cho con thì quan hệ cha con chưa phát sinh, bạn không có quyền giành quyền nuôi con. Nếu bạn muốn giành quyền nuôi con trước hết bạn phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điều 81 về Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 như sau:

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, trước hết bạn có thể thỏa thuận về quyền nuôi con với bạn gái cũ. Nếu không thể thỏa thuận được thì bạn có thể yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú để giải quyết. Về nguyên tắc, Con dưới 36 tháng tuổi sẽ do người mẹ trực tiếp nuôi trừ trường hợp bạn chứng minh được người mẹ không đủ điều kiện để chăm sóc con theo quy định của pháp luật. Trường hợp con trên 36 tháng tuổi, Tòa án sẽ xem xét tất cả các yếu tố để đưa ra quyết định con do ai nuôi dưỡng như điều kiện vật chất và điều kiện tinh thần do đó, để có thể giành được quyền nuôi con bạn phải chứng minh được bạn có đủ và tốt hơn bạn gái cũ cả về điều kiện vật chất và tinh thần.