Xử lý khi mất bản chính đăng ký kết hôn? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Tin Tức
  • Xử lý khi mất bản chính đăng ký kết hôn?

Xử lý khi mất bản chính đăng ký kết hôn?

2018-11-17 15:26:43

Xử lý khi mất bản chính đăng ký kết hôn?

Theo quy định của pháp luật hiện nay cũng như thực tiễn việc giải quyết ly hôn tại Tòa án thì kèm với đơn khởi kiện ly hôn hoặc đơn yêu cầu thuận tình ly hôn, phải có bản chính giấy chứng nhận kết hôn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị mất.

Luật Sư Riêng xin gửi tới Quý vị một số hướng giải quyết như sau:

Cách 1:

Vợ/ chồng có thể đến Ủy ban nhân dân phường nơi vợ/chồng  đã đăng ký kết hôn trước đây để xin trích lục bản sao giấy đăng ký kết hôn.

Nếu ủy ban nhân dân phường còn lưu giữ sổ hộ tịch về việc đăng ký kết hôn của vợ/chồng thì sẽ tiến hành cấp bản trích lục cho hai vợ chồng 

Trong đơn khởi kiện nộp cho Tòa án, vợ, chồng cần nêu rõ việc bị mất bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và nộp kèm trích lục bản sao giấy đăng ký kết hôn.

Cách 2:

Trường hợp Ủy ban nhân dân phường nơi vợ chồng đăng ký kết hôn không còn lưu giữ sổ hộ tịch về việc đăng ký kết hôn của hai vợ chồng thì phải làm thủ tục đăng ký lại kết hôn.

Tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch năm 2014 thì:

“Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1/1/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại”.

Điều 25. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

Thủ tục đăng ký lại kết hôn được thực hiện theo Điều 27 như sau:

1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc

Kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Quan hệ hôn nhân được công nhận

Kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.

Tư vấn ly hôn
Luật sư Đinh Xuân Hồng

CÔNG TY TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0949.1659.95   Website:luatsurieng.net
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: