Tư vấn ly hôn - Thay đổi người trực tiếp nuôi con và việc cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Tin Tức
  • Tư vấn ly hôn - Thay đổi người trực tiếp nuôi con và việc cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn

Tư vấn ly hôn - Thay đổi người trực tiếp nuôi con và việc cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn

2018-04-15 07:42:20

Tư vấn ly hôn - Thay đổi người trực tiếp nuôi con và việc cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn

Tóm tắt câu hỏi:

Vợ chồng tôi ly hôn tháng 5/2017. Tòa tuyên cho chồng tôi được quyền nuôi con và tôi không có nghĩa vụ phải cấp dưỡng. Nhưng thực tế, chồng tôi để con cho tôi nuôi và cấp dưỡng mỗi tháng 03 triệu. Nhưng hiện giờ, từ tháng 1/2018 đến nay chồng tôi không còn gửi tiền trợ cấp trợ cấp cho tôi nữa. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này tôi phải làm sao để giành quyền nuôi con ?

Luật Sư Riêng trả lời:

Điều 84 của Luật hôn nhân và gia đình quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ”.

Trường hợp mà bạn nêu, trước hết bạn có thể thỏa thuận với chồng cũ hoặc có thể tự mình yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Căn cứ vào khoản 2 Điều 81 của Luật hôn nhân và gia đình thì Tòa án sẽ xem xét, quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Về phía chồng cũ của bạn, sau khi thay đổi người trực tiếp nuôi con, chồng cũ của bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con theo quy định tại khoản 2 Điều 82 và Điều 110 của Luật hôn nhân và gia đình. Về mức cấp dưỡng, theo quy định tại Điều 116 của Luật hôn nhân và gia đình thì mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về phương thức cấp dưỡng, theo quy định tại Điều 117 của Luật hôn nhân và gia đình, việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tư vấn ly hôn
Luật sư Đinh Xuân Hồng

CÔNG TY TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0949.1659.95   Website:luatsurieng.net
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: