Tư vấn ly hôn - Tặng cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Tin Tức
  • Tư vấn ly hôn - Tặng cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Tư vấn ly hôn - Tặng cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân

2018-03-31 03:06:33

Tư vấn ly hôn - Tặng cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Tư vấn ly hôn - Tặng cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Câu hỏi:

Vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly hôn, hiện tôi có con gái năm nay cháu được 17 tuổi. Vợ chồng tôi chưa chính thức ly hôn nhưng hiện tại tôi muốn mua một căn hộ (6 tháng nữa xây xong) và sau đó tặng cho con gái. Vậy cho tôi hỏi tôi có quyền tặng cho quyền sử dụng đất cho con gái chưa đủ 18 tuổi hay không, thủ tục tặng cho như thế nào và căn họ trên có liên quan gì tới chồng tôi không.

Luật Sư Riêng trả lời:

Thứ nhất, Về thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lập 01 bộ hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất, bao gồm các loại văn bản sau:

-         Hợp đồng, văn bản về việc tặng cho;

-         Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;

Bước 2: Gửi hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây.

-   Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

-   Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

-   Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Như vậy, Việc bạn tặng cho quyền sử dụng đất cho con gái là hoàn toàn hợp pháp do bạn là người đại diện theo pháp luật của con gái.

Thứ hai, theo những thông tin bạn cung cấp thì căn hộ bạn mua được hình thành trong thời kỳ hôn nhân do vợ chồng bạn hiện chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Do đó, căn nhà mà bạn mua sẽ được xác định là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp bạn mua căn nhà bằng tài sản riêng của bạn.

Tài sản riêng của vợ, chồng được xác định bao gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng; quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ; tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Như vậy, trường hợp căn nhà nêu trên được xác định là tài sản chung của vợ chồng thì việc chuyển nhượng căn nhà này đương nhiên có liên quan tới chồng bạn. Ngược lại, nếu xác định đây là tài sản riêng của bạn thì bạn có toàn quyền quyết định mà không cần sự tham gia của của chồng.

Thân gửi.

Tư vấn ly hôn
Luật sư Đinh Xuân Hồng

CÔNG TY TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0949.1659.95   Website:luatsurieng.net
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: