Tư vấn ly hôn - Ly hôn có phải liên đới trả nợ? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Tin Tức
  • Tư vấn ly hôn - Ly hôn có phải liên đới trả nợ?

Tư vấn ly hôn - Ly hôn có phải liên đới trả nợ?

2018-06-25 02:58:39

Tư vấn ly hôn - Ly hôn có phải liên đới trả nợ?

Tóm tắt câu hỏi:

Khi lấy nhau, Vợ chồng tôi có vay 700 triệu đồng từ người thân trong gia đình để mua căn hộ chung cư. Sau đó chúng tôi ly hôn, khi ly hôn tôi để lại toàn bộ căn hộ đó cho vợ. Hiện nay đến hạn trả nợ, cô ấy không trả nên người cho vay yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với số tiền này. Tôi muốn hỏi, theo luật tôi có phải chịu trách nhiệm liên đới trả nợ cùng vợ cũ của tôi không?

Trả lời:
Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy, căn hộ chung cư là tài sản chung của hai bạn được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Việc vợ chồng bạn cùng thoả thuận xác lập vay tiền để mua căn hộ chung cư thì về nguyên tắc, bạn phải có nghĩa vụ “liên đới” cùng vợ để trả nợ.

Việc thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới như sau:
“1. Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.
2. Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.
3. Trong trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ”.

Như vậy, do hợp đồng vay được xác lập trong thời kỳ hôn nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chung của gia đình (để mua nhà) do đó, dù vợ chồng bạn đã ly hôn nhưng về nguyên tắc, người cho vay vẫn có quyền yêu cầu bạn liên đới trả nợ toàn bộ (hoặc một phần) số tiền mà vợ chồng bạn đã vay. Tuy nhiên, ở đây bạn đã “để lại toàn bộ căn hộ đó cho vợ”, tức là vợ bạn có toàn quyền sở hữu căn hộ này. Theo quy định, quyền thường đi đôi với nghĩa vụ, vợ cũ của bạn được toàn quyền sở hữu căn hộ thì có thể đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm trả nợ khoản tiền vay để mua căn hộ đó trừ trường hợp khi ly hôn, bạn đã tự nhận mình có trách nhiệm thanh toán toàn bộ khoản nợ này.

Mặt khác, bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ dân sự cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền đồng ý. Trong trường hợp này, bạn cần trao đổi với người cho vay về việc bạn đã ly hôn và đã chuyển giao toàn bộ căn hộ cho vợ để người cho vay đồng ý chuyển giao nghĩa vụ dân sự sang cho vợ bạn.

Tư vấn ly hôn
Luật sư Đinh Xuân Hồng

CÔNG TY TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0949.1659.95   Website:luatsurieng.net
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: