Tư vấn ly hôn - Gần 20 năm mất liên lạc, chồng cũ trở về trong khi tôi đã kết hôn với người khác | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Tin Tức
  • Tư vấn ly hôn - Gần 20 năm mất liên lạc, chồng cũ trở về trong khi tôi đã kết hôn với người khác

Tư vấn ly hôn - Gần 20 năm mất liên lạc, chồng cũ trở về trong khi tôi đã kết hôn với người khác

2018-06-25 02:59:45

Tư vấn ly hôn - Gần 20 năm mất liên lạc, chồng cũ trở về trong khi tôi đã kết hôn với người khác

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và chồng kết hôn từ năm 2000. Cuối năm đó anh kêu vào Nam làm ăn rồi bặt vô âm tín. Tôi đi tìm nhiều nơi, thông báo chính quyền, nhờ người thân nhưng không có tin tức, có người nói anh đi xuất khẩu lao động, có người nói anh bị đồng bào dân tộc bỏ bùa,... Năm 2015, tòa án tuyên bố chồng tôi chết. Sau đó, tôi vẫn ở cùng bố mẹ chồng chăm sóc bố mẹ chồng. Đến đầu tháng 1 năm 2018 tôi đăng ký kết hôn với người đàn ông khác. Bỗng nhiên, tuần vừa qua, anh ấy trở về. Tôi muốn hỏi quan hệ hôn nhân của tôi và người chồng hiện tại có hợp pháp không? Tài sản giữa tôi và người chồng cũ được giải quyết thế nào, từ khi có quyết định tuyên bố chết, tài sản của chồng cũ đều do tôi quản lý.

Luật Sư Riêng trả lời:

Theo quy định tại Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: “Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. Trong trường hợp tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết, thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của tòa án”.

Khoản 1 Điều 67 về quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về như sau: “Khi tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật này, quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác, quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật”.

Theo quy định nói trên, quan hệ hôn nhân giữa chị và người chồng cũ đã chấm dứt kể từ ngày chết của chồng cũ của chị được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án. Trong trường hợp này, người chồng cũ của chị trở về nhưng chị đã kết hôn với người khác nên quan hệ hôn nhân giữa chị và người chồng cũ không được khôi phục, quan hệ hôn nhân được xác lập giữa chị với người chồng hiện tại vẫn hợp pháp, có hiệu lực pháp luật.

Quan hệ tài sản với chồng cũ

Căn cứ Điểm b khoản 2 Điều 67 về quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về: "Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục, tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn”.

Như vậy, theo thông tin chị cung cấp thì chị đã kết hôn với người khác, do đó hôn nhân giữa chị và người chồng cũ không được khôi phục. Tài sản của chị và người chồng cũ vẫn chưa chia và hiện nay do chị quản lý nên tài sản giữa chị và người chồng cũ có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng cũ của chị đã chết có hiệu lực được giải quyết như sau:

Việc giải quyết tài sản do chị và người chồng cũ của chị thỏa thuận, nếu không đạt được, theo yêu cầu của chị và người chồng cũ về việc phân chia tài sản, Tòa án sẽ giải quyết:

+ Tài sản riêng của chị thuộc quyền sở hữu của chị, tài sản riêng của người chồng cũ thuộc quyền sở hữu của người chồng cũ.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà chị và người chồng cũ có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp chị và người chồng cũ có thỏa thuận khác.

+ Tài sản chung của chị và chồng cũ sẽ được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố: hoàn cảnh gia đình; công sức đóng góp của từng người vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung; bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập…

Tài sản chung được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng, phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Tư vấn ly hôn
Luật sư Đinh Xuân Hồng

CÔNG TY TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0949.1659.95   Website:luatsurieng.net
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: