Tư vấn ly hôn - Chia tài sản là nhà đất sau ly hôn | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Tin Tức
  • Tư vấn ly hôn - Chia tài sản là nhà đất sau ly hôn

Tư vấn ly hôn - Chia tài sản là nhà đất sau ly hôn

2018-04-05 15:13:46

Tư vấn ly hôn - Chia tài sản là nhà đất sau ly hôn

Tư vấn ly hôn - Chia tài sản là nhà đất sau ly hôn

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và vợ tôi lấy nhau từ đầu năm 2017 và bố mẹ tôi có 1 mảnh đất, anh chị tôi có xây nhà trên miếng đất đó. Lấy nhau được 5 tháng, thì bố mẹ cho tôi mảnh đất đó và anh chị tôi cũng cho vợ chồng tôi ngôi nhà trên. Hiện tại nhà đất đều do vợ chồng tôi đứng tên. Nay vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi muốn hỏi là tôi phải chia nhà cho vợ tôi không và căn nhà đó do anh chị tôi cho tặng như vậy anh chị có quyền đòi lại phần cho tặng không.

Luật Sư Riêng trả lời:

Căn cứ điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

"1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung”.

Thứ nhất, tài sản đất và nhà là tài sản chung của hai vợ chồng bạn vì khối tài sản đó được cho trong thời kì hôn nhân.

Thứ hai, về phân chia tài sản khi ly hôn. Do nhà và đất là tài sản chung vợ chồng nên khi ly hôn các bên có thể thỏa thuận về việc chia tài sản, nếu không thỏa thuận được hoặc thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì tòa sẽ giải quyết như sau:

Chia tài sản khi ly hôn được tòa áp dụng theo nguyên tắc sau: Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.”

Thứ ba, tài sản do anh chị bạn tặng, đã sang tên 2 vợ chồng bạn, như vậy anh chị bạn không còn lại chủ sở hữu tài sản đó nữa. Do đó, anh chị bạn không được quyền đòi lại khối tài sản đó.

Tư vấn ly hôn
Luật sư Đinh Xuân Hồng

CÔNG TY TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0949.1659.95   Website:luatsurieng.net
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: