Tư vấn ly hôn - Bố mẹ muốn cho con chưa thành niên nhà đất có được không? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Tin Tức
  • Tư vấn ly hôn - Bố mẹ muốn cho con chưa thành niên nhà đất có được không?

Tư vấn ly hôn - Bố mẹ muốn cho con chưa thành niên nhà đất có được không?

2018-04-14 07:27:24

Tư vấn ly hôn - Bố mẹ muốn cho con chưa thành niên nhà đất có được không?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và chồng tôi đang tiến hành thủ tục ly hôn. Chúng tôi có một căn nhà là tài sản chung, hiện nay nhà đứng tên hai vợ chồng và chúng tôi đã thế chấp tại ngân hàng. Nay chúng tôi có thể thỏa thuận tặng cho nhà trên cho con tôi và để con tôi đứng tên hay không. Cháu nay đã tròn 4 tuổi.

Luật Sư Riêng trả lời:

1. Về quyền tặng, cho con quyền sử dụng đất:

Căn cứ quy định:

- Khoản 8 Điều 320. Nghĩa vụ của bên thế chấp “ Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này.”

- Khoản 4 và khoản 5 Điều 321 Quyền của bên thế chấpquy định: " Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.”

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 thì "hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã."

Như vậy, chỉ khi nào trả xong nợ, giải chấp tài sản thế chấp thì anh chị mới có thể thực hiện quyền của người sử dụng đất như tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trường hợp sau khi trả xong nợ ngân hàng, giải chấp tài sản thế chấp, mà anh chị muốn tặng cho con thì anh/chị phải lập hợp đồng tặng cho.

2. Con 4 tuổi có được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi được tặng, cho không?

- Căn cứ Điều 21 bộ luật dân sự 2015 thì “Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.”

- Người đại diện theo pháp luật theo Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015 gồm có: Cha, mẹ đối với con chưa thành niên; Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định; Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Căn cứ Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015. Phạm vi đại diện "1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây: […] 3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. […]"

Như vậy, vì con bạn mới 4 tuổi (chưa thành niên ) nên giao dịch cần có người đại diện là vợ chồng, bạn. Tuy nhiên, người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó. Cho nên, anh/chị không thể cùng lúc vừa là bên tặng, cho, vừa là người đại diện cho bên nhận tặng, cho.

Tư vấn ly hôn
Luật sư Đinh Xuân Hồng

CÔNG TY TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0949.1659.95   Website:luatsurieng.net
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: