Mẫu thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ/chồng | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Tin Tức
  • Mẫu thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ/chồng

Mẫu thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ/chồng

2018-05-11 07:34:16

Mẫu thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ/chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

 THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

Chúng tôi ký tên dưới đây:

Vợ: .........................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số/Căn cước công dân:............................... do....................................................

cấp ngày..................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................................

Chồng:...................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:............................. do.....................................................................................

cấp ngày.......................... tháng.......................... năm.............................................................................

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................................

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày ..................... theo Giấy chứng nhận kết hôn số:......................................        cấp ngày..................

Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được các tài sản chung sau:

(Liệt kê chi tiết các tài sản )

1. Căn nhà tọa lạc tại số: ................... đường................phường............... quận.............................. theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ...........................................................................

2. 01 Xe ô tô nhãn hiệu …………loại …………..số máy:­­­­................... số khung­­­­................ theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: .

Nay vì lý do:

(Trình bày cụ thể lý do như muốn kinh doanh riêng)

Bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung nêu trên như sau:

1. Toàn bộ căn nhà số:............................................................................................................................
Theo như miêu tả dưới đây :

-          Loại:.............................................................................................................................................

-          Cấu trúc:......................................................................................................................................

-          Diện tích khuôn viên:...................................................................................................................

-          Diện tích xây dựng:......................................................................................................................

-          Diện tích sử dụng:........................................................................................................................

-          Diện tích trong lộ giới:..................................................................................................................

(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị Quận lập (duyệt) ngày................................................. )

Được chia cho Ông (Bà):........................................................................................................... như sau:    

Như vậy, sau khi thỏa thuận này được Phòng Công chứng số………TP.HCM chứng nhận:

Toàn bộ căn nhà số: .............................. hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Ông (Bà): ………………. 

Ông (Bà):……………………………. có trách nhiệm bù trừ cho Ông (Bà)………………………số tiền chênh lệch trị giá nhà là:……………Ông (Bà

………………………….được toàn quyền liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để đăng ký sở hữu đối với tài sản được chia nêu trên.

2. Các tài sản còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản là tài sản chung của chúng tôi.

Chúng tôi xin chịu các hậu quả pháp lý phát sinh sau này (nếu có) về cam kết này.

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận phân chia tài sản nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Văn bản này được lập thành …….. bản, mỗi bản………trang, Phòng Công chứng số ……… lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày….........................................................

TP. ………, ngày……….tháng……năm ………


    Vợ                                                        Chồng

(Ký và ghi rõ họ, tên)                                 (Ký và ghi rõ họ, tên)

   

Tư vấn ly hôn
Luật sư Đinh Xuân Hồng

CÔNG TY TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0949.1659.95   Website:luatsurieng.net
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: