Giành quyền nuôi con - Chồng vẫn có thể giành quyền nuôi con khi con dưới 36 tháng tuổi | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Tin Tức
  • Giành quyền nuôi con - Chồng vẫn có thể giành quyền nuôi con khi con dưới 36 tháng tuổi

Giành quyền nuôi con - Chồng vẫn có thể giành quyền nuôi con khi con dưới 36 tháng tuổi

2018-07-27 14:07:04

Giành quyền nuôi con - Chồng vẫn có thể giành quyền nuôi con khi con dưới 36 tháng tuổi

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi nghe nói khi ly hôn thì con dưới 36 tháng tuổi sẽ giao cho người mẹ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, vợ tôi hiện nay không có công việc ổn định, trước đây chỉ đi làm công nhân, không có nhà, hiện cô ấy còn có một người em tuổi ăn tuổi học và có một người anh nghiện ngập, cờ bạc. Nếu cùng sống chung trong một nhà, tôi sẽ không thể yên tâm khi giao con cho vợ tôi. Tôi muốn hỏi có cách nào để tôi giành quyền nuôi con hay không?

Luật Sư Riêng trả lời

Căn cứ thông tin bạn đã cung cấp, vì con của bạn mới 12 tháng tuổi do đó, khi giải quyết ly hôn thì con dưới 36 tháng tuổi sẽ được Tòa án xem xét giao cho mẹ trực tiếp nuôi theo Khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Vì vậy, để giành quyền nuôi con bạn có thể tham khảo những phuong án sau:

Thứ nhất, bạn có thể thỏa thuận với vợ bạn về người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn để đảm bảo tối đa lợi ích tinh thần và vật chất cho con. 

Thứ hai, nếu không thể thỏa thuận được về việc trực tiếp nuôi con, bạn có thể yêu cầu Tòa án giao con cho bạn trực tiếp nuôi. Kèm theo yêu cầu, bạn cần chứng minh người mẹ không có đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con như:

-  Không có công việc ổn định, thu nhập thấp, không ổn định;

-  Không có chỗ ở ổn định, lâu dài;

- Thời giờ làm việc của mẹ không ổn định, không có điều kiện quan tâm, chăm sóc con;

- Môi trường sống của con nếu về nhà ngoại có thể sẽ không lành mạnh;

- Sức khỏe không đảm bảo để chăm sóc cho con;

Và cuối cùng là bạn chứng minh mình có đủ điều kiện, thậm chí rất tốt để chăm sóc, nuôi dưỡng con.

 

Tư vấn ly hôn
Luật sư Đinh Xuân Hồng

CÔNG TY TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0949.1659.95   Website:luatsurieng.net
Email: info@luatsurieng.net  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: